Rentiero.cz

Anonymní investování na Rentiero

U každé nemovitosti v katastru nemovitostí je uveden jako vlastník společnost Rentiero a.s. Rentiero.cz dále nemovitost pronajímá jménem Rentiero a.s. a investor tak vystupuje anonymně a jméno investora nebo jeho přezdívka nikde nevystupuje. Investor ve svém profilu na Rentiero.cz má samozřejmě přehled, které nemovitosti vlastní a může s nimi dále nakládat. Každá vyplacená investice je investorovi potvrzena tzv. „Potvrzením o investici“.

Jak probíhá investování a uzavírání smluv o koupi podílu na nemovitosti?

Po vytvoření účtu investora na Rentiero.cz a následném přihlášení je potřeba uzavřít s Rentiero a.s. rámcovou smlouvu. Poté (pokud již máte dobitý kredit) můžete nakupovat jednotlivé podílové listy nemovitosti v nabídce jak na primárním, tak na sekundárním trhu.

Co je to rámcová smlouva o podílu investora na nemovitostech?

Jedná se o smlouvu, kterou je potřeba mít uzavřenou, aby se investor mohl podílet svými investicemi na nemovitostech. V této smlouvě je specifikováno, že investor nákupem nemovitosti se stává podílníkem nemovitosti a bude tak dostávat podíl na pronájmu nemovitosti. Svou investici do nemovitosti, resp. své podílové listy, může kdykoliv prodat na sekundárním trhu. Po 5ti letech je navíc prodej zcela bez poplatku. Viz poplatek investora.

Zákaznická infolinka 844 841 841 Po-Pá 9-17h